Home / Bibel ämnen / Givmildhet

Givmildhet

Gud uppskattar människors givmildhet. Bibeln säger i 2 Moseboken 35:22  Och både män och kvinnor, alla som kände sig manade, kom med spännen, örringar, ringar och halssmycken, alla slags föremål av guld. Alla kom de med en offergåva av guld till Herren.

Gud uppskattar när vi ger generöst. Bibeln säger i Esra 2:68-69  När de kom till templet i Jerusalem gav några av familjeöverhuvudena frivilliga gåvor till Guds hus för att det skulle byggas upp på sin gamla plats. Var och en gav efter förmåga till tempelfonden, 61 000 gulddareiker, 5 000 silverminor och 100 prästdräkter.

Gud uppskattar regelbundet osjälviskt givande. Bibeln säger i 2 Korinthierbrevet 8:2-3 Under många svåra prövningar har deras översvallande glädje och deras djupa fattigdom överflödat i den rikaste givmildhet. Jag kan försäkra: efter sin förmåga, ja, över sin förmåga har de gett. ...

Givmildhet kräver förberedelse och planering. Bibeln säger i 3 Moseboken 19:9-10 När grödan bärgas i ert land, skall du inte skörda ända ut till åkerrenen, inte heller skall du samla in de sista axen av skörden. Du skall inte göra någon efterskörd i din vingård, inte heller plocka upp nerfallna druvor. Du skall lämna kvar det åt den fattige och åt invandraren. Jag är Herren, er Gud.

Att ge kan vara samma sak som att tillbe. Bibeln säger i Matteusevangeliet 2:11  De gick in i huset, och där fann de barnet och Maria, hans mor, och föll ner och hyllade honom. De öppnade sina kistor och räckte fram gåvor: guld och rökelse och myrra.

Ge dina gåvor med ett villigt hjärta. Bibeln säger i 2 Korinthierbrevet 9:7  Var och en skall ge som han har beslutat i sitt hjärta, inte med olust eller av tvång, ty Gud älskar en glad givare.

Var och en bör ge efter sin förmåga. Bibeln säger i 2 Korinthierbrevet 8:12  Har någon bara den goda viljan, så är han välkommen med vad han har och bedöms inte efter vad han inte har.

Mycket krävs av den som har fått mycket. Bibeln säger i Lukasevangeliet 12:48  ...Av den som har fått mycket skall det krävas mycket, och den som har anförtrotts mycket skall få svara för desto mera.

När du ger tionde och gåvor till Gud får du Guds välsignelse. Bibeln säger i Malaki 3:8,10  Så en människa får röva från Gud? Ni rövar ju från mig! Då säger ni: ”Hur har vi rövat från dig?” Tionden och offergåvor har ni rövat!    Kom med hela tiondet till förrådshuset, så att det finns mat i mitt hus. Sätt mig på ett sådant prov, säger Herren Sebaot, då kommer jag att öppna himlens fönster och låta ymnig välsignelse strömma ner över er.

Givmildhet kommer tillbaka till givaren. Bibeln säger i Lukasevangeliet 6:38  Ge, så skall ni få. Ett gott mått, packat, skakat och rågat skall ni få i er mantel. Med det mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er.”

Gud är det främsta exemplet på givande. Bibeln säger i Johannesevangeliet 3:16  Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv.

Ställ en Bibelfråga
Har du en fråga från Bibeln? Vårt team svarar gärna på dina frågor med bibel baserade svar.