Home / Bibelemner / Godt nytt

Godt nytt

De gode nyhetene i det kristne budskapet handler om Jesus Kristus. Det står i Bibelen, Romerne 1,2-3. ”Dette evangelium har Gud på forhånd gitt løfte om gjennom sine profeter i hellige skrifter, evangeliet om hans Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som menneske kommet av Davids ætt.”

Hva går de gode nyhetene ut på? Det står i Bibelen, Markus 1,14-15. ”Etter at Johannes var kastet i fengsel, kom Jesus til Galilea og forkynte Guds evangelium og sa: ”Tiden er kommet, Guds rike er nær. Vend om og tro på evangeliet!””