Home / Bibelemner / Guds barn

Guds barn

Hvem er Guds barn? Når man blir ”født på ny” er man en Guds barn. Det står i Bibelen, Johannes 1,12-13. ”Alle som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn – de som tror på hans navn. De er ikke født av kjøtt og blod, ikke ved menneskers vilje og ikke ved manns vilje, men av Gud.”

Gud gir alle mennesker anledning til å bli hans barn. Det står i Bibelen, 1. Johannes 3,1. ”Se, hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss: Vi får kalles Guds barn, og vi er det. Verden kjenner oss ikke, fordi den ikke kjenner ham.”

Når vi tror på Jesus blir vi adoptert inn i Guds familie. Det står i Bibelen, Romerne 8,16. ” Ånden selv vitner sammen med vår ånd og sier at vi er Guds barn.” I Galaterne 4,4-5 står det: ”Men i tidens fylde sendte Gud sin Sønn, født av en kvinne og født under loven. Han skulle kjøpe dem fri som stod under loven, så vi kunne få barnekår.”

Lær noe av barna. Det står i Bibelen, Lukas 18,16-17. ”Men Jesus kalte dem til seg og sa: ”La de små barn komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike hører slike til. Sannelig, jeg sier dere: Den som ikke tar imot Guds rike likesom et lite barn, skal ikke komme inn i det”.”