Home / Subiecte biblice / Copiii lui Dumnezeu

Copiii lui Dumnezeu

Cine sunt copiii lui Dumnezeu? Naşterea din nou (naşterea spirituală) ne face copii ai lui Dumnezeu.

Este scris în Biblie: Ioan 1:12-13. “Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu; născuţi nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu.”

Dumnezeu ne dă ocazia să fim copiii Săi.

Este scris în Biblie: 1Ioan 3:1. “Vedeţi ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu! Şi suntem. Lumea nu ne cunoaşte, pentru că nu L-a cunoscut nici pe El.”

Creştinii sunt adoptaţi în familia lui Dumnezeu.

Este scris în Biblie: Romani 8:16. “Însuşi Duhul adevereşte împreună cu duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu.”

Galateni 4:4-5. “Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe fiul Său, născut din femeie, născut sub Lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub Lege, pentru ca să căpătăm înfierea.”

Să învăţăm o lecţie de la copii.

Este scris în Biblie: Luca 18:16-17. “Isus a chemat la sine pe copilaşi şi a zis: “Lăsaţi copilaşii să vină la Mine şi nu-i opriţi; căci Împărăţia lui Dumnezeu este a unora ca ei. Adevărat vă spun că, oricine nu va primi Împărăţia lui Dumnezeu ca un copilaş, cu niciun chip nu va intra în ea.”