Home / Bibelemner / Handikap

Handikap

For Jesus var en fysisk hemning en god anledning til å vise Guds makt. Det står i Bibelen, Johannes 9,2-3. ”Disiplene spurte da: ”Rabbi, hvem er det som har syndet, han selv eller hans foreldre, siden han ble født blind?” Jesus svarte: ”Verken han eller hans foreldre har syndet. Det skjedde for at Guds gjerninger skulle åpenbares på ham”.”

De fysiske hemningene noen av oss må leve med er kun midlertidige. Det står i Bibelen, 1. Korinterne 15,53. ”For dette forgjengelige må bli kledd i uforgjengelighet, og dette dødelige må bli kledd i udødelighet.”

De som har fysiske hemninger vil bli helbredet. Det står i Bibelen, Jesaja 35,5-6. ”Da skal blindes øyne åpnes og døves ører lukkes opp. Da skal den lamme springe som hjorten, og den stumme skal juble med sin tunge.”