Home / Bibelemner / Hovmod

Hovmod

Hovmod og stolthet er farlig. Det står i Bibelen, Ordspråkene 16,18. ”Stolthet fører til undergang, og hovmod står for fall.”

Ydmykhet bringer ære. Det står i Bibelen, Ordspråkene 29,23. ”Hovmod fører mennesker til fall, men den ydmyke vinner ære.”

Gud har en advarsel til de som er stolte. Det står i Bibelen, 1. Peter 5,5-6. ”Dere unge må underordne dere under de eldste. Og alle skal dere være kledd i ydmykhet mot hverandre. For ”Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde.” Ydmyk dere da under Guds mektige hånd, så han kan opphøye dere når tiden er inne.”

Stolthet og hovmod kan skille oss fra Gud og fra andre mennesker. Det står i Bibelen, Lukas 18,14. ”Jeg sier dere: Tolleren gikk hjem rettferdig for Gud, den andre ikke. For den som setter seg selv høyt, skal settes lavt, og den som setter seg selv lavt, skal settes høyt.”

Gud vil at vi skal være like ydmyke som et barn. Det står i Bibelen, Matteus 18,4. ”Den som gjør seg selv liten som dette barnet, han er den største i himmelriket.”

De hovmodige vil bli skuffet. Det står i Bibelen, Matteus 23,12. ”Den som setter seg selv høyt, skal settes lavt, og den som setter seg selv lavt, skal settes høyt.”

Den som er hovmodig kan få problemer pga. sin holdning. Det står i Bibelen, 1. Korinterne 10,12. ”Derfor må den som tror han står, passe seg så han ikke faller!”