Home / Subiecte biblice / Mândrie

Mândrie

Mândria este periculoasă.

Este scris în Biblie: Proverbe 16:18. “Mândria merge înaintea pieirii şi trufia merge înaintea căderii.”

Umilinţa aduce onoare.

Este scris în Biblie: Proverbe 29:23. “Mândria unui om îl scoboară, dar cine este smerit cu duhul capătă cinste.”

Dumnezeu este împotriva celor mândri.

Este scris în Biblie: 1Petru 5:5-6. “Tot aşa şi voi, tinerilor, fiţi supuşi celor bătrâni. Şi toţi, în legăturile voastre, să fiti împodobiţi cu smerenie. Căci, “Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriţi le dă har.” Smeriţi-vă dar sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca, la vremea Lui, El să vă înalţe.”

Mândria ne poate îndepărta de Dumnezeu şi de semenii noştri.

Este scris în Biblie: Luca 18: 14. “Vă spun că păcătosul, nu fariseul, s-a întors acasă iertat! Fiindcă cei mândri vor fi umiliţi, iar cei umili vor fi înălţaţi” (NT pe înţelesul tuturor).

Umilinţa este preţuită de cer.

Este scris în Biblie: Matei 18:4. “De aceea, oricine se umileşte ca acest copilaş este cel mai mare în Împărăţia cerurilor” (NT pe înţelesul tuturor).

Cei mândri vor fi dezamăgiţi.

Este scris în Biblie: Matei 23: 12. “Însă cei ce se cred mari vor fi dezamăgiţi şi umiliţi; iar cei ce se umilesc vor fi preţuiţi cu adevărat” (NT pe înţelesul tuturor).

Cei care sunt mândri pot cădea.

Este scris în Biblie: 1Corinteni 10:12. “Astfel dar, cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă.”