Home / Bibel ämnen / Stolthet

Stolthet

Stolthet är farlig. Bibeln säger i Ordspråksboken 16:18   Övermod följs av nederlag, högmod går före fall.

Ödmjukhet ger heder. Bibeln säger i Ordspråksboken 29:23   Högmod leder till förödmjukelse, men den ödmjuke vinner ära.

Gud står emot de stolta. Bibeln säger i 1 Petrusbrevet 5:5-6   Och ni yngre, underordna er dem som är äldst. Men för er alla gäller: klä er i ödmjukhet mot varandra, ty Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka visar han nåd. Böj er alltså ödmjukt under Guds starka hand, så att han upphöjer er när tiden är inne,

Stolthet kan isolera oss från Gud och varandra. Bibeln säger i Lukasevangeliet 18:14   Jag säger er: det var han som gick hem rättfärdig, snarare än den andre. Ty den som upphöjer sig skall bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig skall bli upphöjd.”

Barnslig ödmjukhet uppskattas av himlen. Bibeln säger i Matteusevangeliet 18:4   De som gör sig själva små som det här barnet är störst i himmelriket.

De stolta kommer att bli besvikna. Bibeln säger i Matteusevangeliet 23:12   Den som upphöjer sig skall bli förödmjukad, och den som ödmjukar sig skall bli upphöjd.

De som är stolta kan lätt falla för frestelser Bibeln säger i 1 Korinthierbrevet 10:12   Därför skall den som tror sig stå stadigt se till att han inte faller.

Få gratis bibelstudiematerial
Har du en önskan om att förstå Bibeln bättre? Börja nu...