Home / Bibelemner / Innsikt

Innsikt

God innsikt er helt avgjørende for å kunne ta fornuftige avgjørelser. Det står i Bibelen, Jakob 1,5. ”Dersom noen av dere mangler visdom, skal han be til Gud, og han skal få; for Gud gir til alle, villig og uten bebreidelser.”

Innsikt er også avgjørende for ens egen åndelig utvikling. Det står i Bibelen, Hebreerne 5,14. ”Men den faste føde er for de modne, for dem som ved å bruke sine sanser har øvd dem opp til å skille mellom godt og ondt.”

Innsikt kommer til de som er ydmyke. Det står i Bibelen, Salmene 25,9. ”Han leder de arme til det som er rett, og lærer de hjelpeløse sin vei.”

Åndelige spørsmål får belysning gjennom åndelig innsikt. Det står i Bibelen, 1. Korinterne 2,13.14. ”Og om dette taler vi, ikke med ord som menneskelig visdom har lært oss, men med ord vi har lært av Ånden. For det som hører Ånden til, tolker vi med ord som hører Ånden til. Men slik et menneske er i seg selv, tar det ikke imot det som hører Guds Ånd til. For ham er det uforstand og han kan ikke fatte det; det kan bare bedømmes på åndelig vis.”