Home / Bibel ämnen / Omdöme

Omdöme

Omdöme är viktigt att ha för att kunna ta kloka beslut. Bibeln säger i Jakobs brev 1:5   Om någon av er brister i vishet skall han be till Gud, som ger åt alla utan förbehåll eller förebråelser, och han skall få vad han ber om. 

Omdöme är viktigt för andlig tillväxt. Bibeln säger i Hebreerbrevet 5:14   Den fasta födan är till för vuxna, för dem som träget har övat upp sina sinnen till att skilja mellan gott och ont.  

Omdöme kommer genom ödmjukhet. Bibeln säger i Psalm 25:9   Han leder de ödmjuka rätt, de ödmjuka lär han sin väg.

Andlig ledning krävs för att kunna ha andligt omdöme. Bibeln säger i 1 Korinthierbrevet 2:13,14  Därför talar vi heller inte om dessa ting med ord som mänsklig vishet har lärt oss utan med ord som Anden har lärt oss – vi tolkar andliga ting med Andens hjälp. Den oandlige tar inte emot vad Guds ande säger, det är dårskap för honom, och han kan inte förstå det eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt.

Ställ en Bibelfråga
Har du en fråga från Bibeln? Vårt team svarar gärna på dina frågor med bibel baserade svar.