Home / Subiecte biblice / Discernământ

Discernământ

Discernământul este esenţial pentru a lua hotărâri înţelepte.

Este scris în Biblie: Iacov 1:5. “Dacă doriţi să ştiţi ce vrea Dumnezeu de la voi , rugaţi-L să vă spună ce trebuie să faceţi şi El vă va spune bucuros, căci oricând e gata să dea o măsură îndoită de înţelepciune tuturor celor care i-o cer; şi niciodată n-are să vă reproşeze că I-aţi cerut-o.”

Discernământul este necesar pentru creşterea spirituală.

Este scris în Biblie: Evrei 5:14. “Voi niciodată nu veţi putea mânca hrană spirituală solidă şi nu veţi reuşi să înţelegeţi lucrurile mai adânci din Cuvântul lui Dumnezeu până ce nu veţi deveni creştini mai buni şi veţi învăţa să deosebiţi binele de rău prin practicarea binelui.”

Discernământul vine asupra celor umili.

Este scris în Biblie: Psalmul 25:9 “El face pe cei smeriţi să umble în tot ce este drept. El învaţă pe cei smeriţi calea Sa.”

Lucrurile spirituale trebuiesc judecate spiritual.

Este scris în Biblie: 1Corinteni 2:13-14. “Şi vorbim despre ele nu cu vorbiri învăţate de la înţelepciunea omenească, ci cu vorbiri învăţate de la Duhul Sfânt, întrebuinţând o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovniceşti. Dar omul firesc nu primeşte lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci, pentru el, sunt o nebunie; şi nici nu le poate înţelege, pentru că trebuiesc judecate duhovniceşte.”