Home / Bibelemner / Jobb

Jobb

Vi bør ha Kristus i tankene når vi utfører alt vårt arbeid. Det står i Bibelen, Efeserne 6,6-7. ”Vær ikke øyentjenere som bare vil gjøre mennesker til lags, men Kristi tjenere, som helhjertet gjør Guds vilje. Gjør tjenesten med iver, som for Herren og ikke for mennesker.”

Husk at Gud ser det arbeidet som du utfører. Det står i Bibelen, 2. Timoteus 2,15. ”Anstreng deg for å stå din prøve framfor Gud, så du kan være en arbeider som ikke har noe å skamme seg over, men legger fram sannhetens ord uten å bøye av.”

Har dine holdninger noe å si? Det står i Bibelen, Kolosserne 3,23. ”Alt dere gjør, skal dere gjøre villig, som for Herren og ikke for mennesker.” I Forkynneren 9,10 står det, ”Alt du kan gjøre med din hånd, skal du gjøre etter beste evne. For i dødsriket, som du går til, er det verken arbeid eller plan, verken kunnskap eller visdom.”

En mann som ikke arbeider for å underholde sin familie, fornekter troen. Det står i Bibelen, 1. Timoteus 5,8. ”En som ikke har omsorg for sine nærmeste og særlig for sin egen familie, har fornektet troen og er verre enn en vantro.”

Naturen har mange nyttige illustrasjoner på godt arbeid. Det står i Bibelen, Ordspråkene 6,6-11. ”Gå til mauren, du late, se på dens strev og bli vis! Enda den ikke har noen høvding, verken oppsynsmann eller herre, sørger den for mat om sommeren og samler inn føde om høsten. Hvor lenge vil du ligge, du late, når vil du våkne og stå opp? ”Jeg vil sove litt til, en ørliten blund, legge hendene sammen og hvile en stund.” Da kommer fattigdommen som en farende fant og nøden som en væpnet mann.”