Lucru

Tot lucrul nostru să fie făcut având pe Hristos în minte.

Este scris în Biblie: Efeseni 6:6-7. “Nu lucraţi cu sârguinţă numai atunci când sunteţi supravegheaţi de stăpân, eschivându-vă atunci când nu vă vede. Munciţi cu hărnicie şi cu bucurie tot timpul, ca şi când aţi face-o pentru Cristos, împlinind voia lui Dumnezeu din toată inima voastr㔠(NT pe înţelesul tuturor).

Lucrează ştiind că Dumnezeu va evalua eforturile tale.

Este scris în Biblie: 2 Timotei 2:15. “Munceşte din greu, pentru ca Dumnezeu să-ţi poată spune: “Bravo!” Fii un lucrător de nădejde căruia nu are de ce să-i fie ruşine când Dumnezeu îi examinează munca. Caută să cunoşti ce vrea să spună şi să însemne Cuvântul lui Dumnezeu” (NT pe înţelesul tuturor).

Are atitudinea noastră importanţă?

Este scris în Biblie: Coloseni 3:23. “Lucraţi cu râvnă şi voioşie la orice treabă, întocmai ca şi cum aţi munci pentru Domnul, nu doar pentru stăpânii voştri” (NT pe înţelesul tuturor).

Un bărbat care nu lucrează pentru întreţinerea familiei sale îşi contrazice credinţa.

Este scris în Biblie: 1Timotei 5:8. “Dar oricine refuză să asigure cele necesare rudelor sale atunci când acestea au nevoie de ajutor, în deosebi celor care locuiesc împreună cu familia lui, şi-a pierdut dreptul de a se mai numi creştin. Un astfel de om e mai rău decât păgânii” (NT pe înţelesul tuturor).

Putem învăţa din natură cum să lucrăm.

Este scris în Biblie: Proverbe 6:6-11. “Du-te la furnică, leneşule; uită-te cu băgare de seamă la căile ei şi înţelepţeşte-te! Ea n-are nici căpetenie, nici privighetor, nici stăpân; totuşi îşi pregăteşte hrana vara şi strânge de ale mâncării în timpul secerişului. Până când vei sta culcat, leneşule? Când te vei scula din somnul tău? Să mai dormi puţin, să mai aţipeşti puţin, să mai încrucişezi puţin mâinile ca să dormi?... şi sărăcia vine peste tine, ca un hoţ şi lipsa, ca un om înarmat.”