Home / Bibel ämnen / Arbete

Arbete

Allt vårt arbete bör göras med tanke på Jesus. Bibeln säger i Efesierbrevet 6:6-7 Var inte inställsamma ögontjänare, utan var Kristi tjänare som helhjärtat gör Guds vilja. Tjäna villigt och glatt, det gäller ju Herren och inte människor.”

Var medveten om att Gud bedömer dina ansträngningar. Bibeln säger i 2 Timotheosbrevet 2:15 ”Gör allt du kan för att bestå provet inför Gud, som en arbetare som inte har något att skämmas för, en som rätt utlägger sanningens ord.

Spelar inställningen någon roll? Bibeln säger i Kolosserbrevet 3:23 ”ni gör skall ni göra helhjärtat, det gäller ju Herren och inte människor:.   Predikaren 9:10 säger: Allt vad du kan göra skall du göra med kraft, ty i dödsriket, dit du går, finns varken handling eller mening, vetande eller vishet.

Den som försummar att ta hand om sin familj förnekar tron. Bibeln säger i 1 Timotheosbrevet 5:8” Men om någon inte sörjer för sina anhöriga, i synnerhet den egna familjen, har han förnekat tron och är sämre än en som aldrig har trott.

Vi kan lära oss från naturen hur vi skall arbeta. Bibeln säger i Ordspråksboken 6:6-11  Gå till myran, du late, se hur hon gör och bli vis. Hon har ingen härskare över sig, ingen fogde eller furste, ändå skaffar hon föda om sommaren, samlar sin mat vid skördetiden. Hur länge skall du ligga, du late, när skall du vakna och stiga upp? Sov lite till, slumra lite till, vila lite till med armarna i kors - och fattigdomen är över dig som en rånare, armodet som en beväpnad man.

Få gratis bibelstudiematerial
Har du en önskan om att förstå Bibeln bättre? Börja nu...