Home / Bibelemner / Kom i hu

Kom i hu

Husk alltid på hvordan Gud har ledet deg og andre tidligere. Det står i Bibelen, 5. Mosebok 8,2. ”Kom i hu hvordan Herren din Gud førte deg hele veien disse førti år i ørkenen, fordi han ville ydmyke deg og prøve deg for å få vite hva som bodde i ditt hjerte, og du ville holde hans bud eller ikke.”

Husk å prioritere Gud i ditt liv mens du er ung. Det står i Bibelen, Forkynneren 12,1. ”Tenk på din skaper i ungdommens år, før de onde dagene kommer, før det lir mot de år da du må si: ”Jeg har ingen glede av dem”.”

Husk på Guds hellige dag. Det står i Bibelen, 2. Mosebok 20,8-10. ”Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig! Seks dager skal du arbeide og gjøre din gjerning. Men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud.”