Home / Bibel ämnen / Kom ihåg

Kom ihåg

Kom ihåg hur Gud har lett dig. Bibeln säger i 5 Moseboken 8:2   Tänk på hela den väg som Herren, din Gud, har låtit dig vandra under dessa fyrtio år i öknen, för att tukta dig och sätta dig på prov, för att utröna om du är beredd att hålla hans bud eller inte.

Kom ihåg att prioritera Gud redan när du är ung. Bibeln säger i Predikaren 12:1  Tänk på din skapare i din ungdom, innan de onda dagarna nalkas, de år som ingen glädje har att ge,

Kom ihåg Guds heliga dag. Bibeln säger i 2 Moseboken 20:8-10  Tänk på att hålla sabbatsdagen helig. Sex dagar skall du arbeta och sköta alla dina sysslor, men den sjunde dagen är Herrens, din Guds, sabbat. ...

Ställ en Bibelfråga
Har du en fråga från Bibeln? Vårt team svarar gärna på dina frågor med bibel baserade svar.