Home / Subiecte biblice / Aducerea aminte

Aducerea aminte

Să ne aducem aminte cum ne-a călăuzit Dumnezeu în trecut.

Este scris în Biblie: Deuteronom 8:2. “Adu-ţi aminte de tot drumul pe care te-a călăuzit Domnul, Dumnezeul tău, în timpul acestor patruzeci de ani în pustie, ca să te smerească şi să te încerce, ca să-ţi cunoască pornirile inimii şi să vadă dacă ai să păzeşti sau nu poruncile Lui.

Adu-ţi aminte să faci din Dumnezeu o prioritate când eşti tânăr.

Este scris în Biblie: Ecclesiastul 12:1. “Dar adu-ţi aminte de Făcătorul tău în zilele tinereţii tale, până nu vin zilele cele rele şi până nu se apropie anii, când vei zice: “Nu găsesc nici o plăcere in ei.”

Adu-ţi aminte de sfânta zi a lui Dumnezeu.

Este scris în Biblie: Exodul 20:8-10. “Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfinţeşti. Să lucrezi şase zile şi să-ţi faci lucrul tău. Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă inchinată Domnului, Dumnezeului tău: să nu faci nici o lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta.”