Home / Bibelemner / Kompromiss

Kompromiss

Be om styrke til å stå imot kompromissløsninger med fristelser. Det står i Bibelen, Matteus 26,41. ”Våk og be om at dere ikke må komme i fristelse. Ånden er villig, men menneskenaturen er svak.”

Ikke en gang begynn å gå nedover veien som fører til ondskap. Det står i Bibelen, Ordspråkene 4,14-15. ”Slå ikke inn på de gudløses sti, følg ikke veien hvor de onde går. Sky den og hold deg unna, vend deg fra den og gå utenom!”

Ikke la syndige mennesker påvirke deg til å gjøre noe som er galt. Det står i Bibelen, Ordspråkene 1,10. ”Følg ikke syndere, min sønn, når de lokker deg.”

Et rettferdig menneske går ikke på kompromiss med det onde. Det står i Bibelen, Jesaja 33,15-16. ”Den som ferdes i rettferd og taler det som er rett, som avviser vinning vunnet ved vold, som vifter med hånden for å vise at han ikke tar imot bestikkelser, stopper ørene til for all tale om bloddåd, og lukker sine øyne for det som er ondt, han får bo på høye steder, med bratte fjell som tilfluktssted; han får sitt brød og mangler ikke vann.”

Du behøver ikke gi etter for fristelse. Det står i Bibelen, 1. Korinterne 10,13. ”Dere har ikke møtt noen overmenneskelig fristelse. Og Gud er trofast, han vil ikke la dere bli fristet over evne, men gjøre både fristelsen og utgangen på den slik at dere kan klare det.”

Ikke gi det onde en sjanse. Det står i Bibelen, Efeserne 4,27. ”La ikke djevelen slippe til.”

Kompromissløsninger med det onde finnes egentlig ikke. Enten er vi for Kristus eller for Satan. Det står i Bibelen, Matteus 12,30. ”Den som ikke er med meg, er mot meg, den som ikke samler med meg, han sprer.”