Home / Bibel ämnen / Kompromissa

Kompromissa

Ge inte efter för frestelser, be Gud om hjälp. Bibeln säger i Matteusevangeliet 26:41  Vaka, och be att ni inte utsätts för prövning. Anden vill, men kroppen är svag.”

Ge inte efter för det onda. Bibeln säger i Ordspråksboken 4:14-15  Följ inte de ondas väg, slå inte in på de gudlösas stig, undvik den, gå den inte, vik åt sidan och gå förbi.

Låt inte syndare locka dig. Bibeln säger i Ordspråksboken 1:10   Min son, följ inte syndare som lockar dig

Kompromissa inte med synden. Bibeln säger i Jesaja 33:15-16 Den som lever rättfärdigt och talar sanning, den som skyr vad som vinns med våld och slår ifrån sig när han erbjuds mutor, den som inte vill höra talas om dråp och inte vill se åt det som är ont. Han får bo på höjderna, klippfästet skall vara hans tillflykt, han skall ha nog med bröd och aldrig sakna vatten.

Du kommer inte att frestas över din förmåga. Bibeln säger i 1 Korinthierbrevet 10:13  Era prövningar har inte varit övermänskliga. Gud är trofast och skall inte låta er prövas över förmåga: när han sänder prövningen visar han er också en utväg, så att ni kommer igenom den.

Ge inte djävulen någon chans. Bibeln säger i Efesierbrevet 4:27   Ge inte djävulen något tillfälle.

Kompromiss inte när det gäller det onda. Bibeln säger i Matteusevangeliet 12:30   Den som inte är med mig är mot mig, och den som inte samlar med mig, han skingrar.

Få gratis bibelstudiematerial
Har du en önskan om att förstå Bibeln bättre? Börja nu...