Home / Subiecte biblice / Compromis

Compromis

Roagă-te să nu faci compromis cu ispita.

Este scris în Biblie: Matei 26:41. “Vegheaţi şi rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită: duhul în adevăr, este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă.”

Nu încerca să mergi pe o cale rea.

Este scris în Biblie: Proverbe 4:14-15. “Nu intra pe cărarea celor răi şi nu umbla pe calea celor nelegiuiţi! Fereşte-te de ea, nu trece pe ea; ocoleşte-o şi treci înainte!”

Nu te lăsa influenţat de cei păcătoşi.

Este scris în Biblie: Proverbe 1:10. “Fiule, dacă nişte păcătoşi vor să te amăgească, nu te lăsa câştigat de ei!”

Cel ce umblă în neprihănire nu face compromis.

Este scris în Biblie: Isaia 33:15-16. “Cel ce umblă în neprihănire şi vorbeşte fără vicleşug, cel ce nesocoteşte un câştig scos prin stoarcere, cel ce îşi trage mâinile înapoi, ca să nu primească mită, cel ce îşi astupă urechea să n-audă cuvinte setoase de sânge şi îşi leagă ochii ca să nu vadă răul, acela ve locui în locurile înalte; stânci întărite vor fi locul lui de scăpare: i se va da pâine şi apa nu-i va lipsi.”

Nu trebuie să faci compromis.

Este scris în Biblie: 1Corinteni 10:13. “Nu v-a ajuns nici o ispită, care să nu fi fost potrivită cu puterea omeneacă. Şi Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiţi ispitiţi peste puterile voastre; ci, împreună cu ispita, a pregătit şi mijlocul să ieşiţi din ea, ca s-o puteţi răbda.”

Nu da nici o şansă diavolului.

Este scris în Biblie: Efeseni 4:27. “Nu daţi prilej diavolului.”

Ori suntem ai lui Hristos, ori ai lui Satana, nu putem să facem compromis.

Este scris în Biblie: Matei 12:30. “Cine nu este cu Mine, este împotriva Mea şi cine nu strânge cu Mine, risipeşte.”