Home / Bibelemner / Krystaller

Krystaller

Det er mange som tror at krystaller har mystisk kraft som kan brukes til å helbrede. Noen tror at krystaller også kan stimulere til åndelig vekst og utvikling, og frembringe positive forandringer i livet. Bruken av ”hellige steiner” til mystiske formål var utbredt blant hedningene i de bibelske landene. Slike magiske amuletter var ofte små pendler som hang i en snor eller kjede rundt halsen eller håndleddet. Folk gikk med slike for å beskytte seg mot negative og onde krefter og ulykker, og for å bringe hell og lykke. Gud kom med sterke advarsler mot falske profeter i Israel som gjorde som hedningene og brukte slike amuletter. Det står i Bibelen, Esekiel 13,18.20.21. ”Så sier Herren Gud: Ve de kvinnene som syr bind til alle håndledd og lager slør til hodene, alt etter størrelsen , for å få mennesker i sin makt. Dere driver jakt på menneskeliv i mitt folk og holder mennesker i live til egen vinning... Derfor, sier Herren Gud: Nå vil jeg ha tak i de bindene som dere fanger mennesker med, likesom en fanger fugler. Jeg river dem av armene på dere og befrir de menneskene dere har fanget som fugler. Så river jeg i stykker slørene deres og berger mitt folk ut av hendene på dere. De skal aldri bli til jaktbytte mer og komme i deres vold. Da skal dere sanne at jeg er Herren.”

Det er viktig å være klar over at flertallet av de ekspertene som fremmer bruk av krystaller til helbredelse, er involvert i det okkulte. Hva sier Bibelen om å ta del i det okkulte? Det står i Bibelen, 5. Mosebok 18,9-12. ”Når du kommer til det landet Herren din Gud gir deg, skal du ikke ta etter all den styggedom som folkene der driver med. Hos deg må det ikke finnes noen som lar sin sønn eller datter gå gjennom ilden, ingen som tar varsler, ingen tegntyder, spåmann eller trollmann. Ingen må drive med besvergelser, spørre gjenferd og spådomsånder til råds eller søke råd hos de døde. For alle som gjør slikt, har Herren avsky for, og det er på grunn av slik styggedom Herren din Gud driver folkene bort fra deg.”

Mirakler, tegn og under kan ofte være Satans verk. Det står i Bibelen, 2. Tessaloniker 2,9.10. ”Når Den Lovløse kommer, har han sin kraft fra Satan, og han opptrer med stor makt og med under og falske tegn. Med all slags urett forfører han dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot og elsket sannheten, så de kunne bli frelst.”

Sann helbredelse kommer fra Gud. Det står i Bibelen, Salmene 103,2-4. ”Min sjel, lov Herren, glem ikke alle hans velgjerninger! Han tilgir all din skyld og leger all din sykdom. Han frir ditt liv fra graven og kroner deg med godhet og miskunn.”

Når Jesus kommer tilbake til jorden, vil de som praktiserer okkulte handlinger ikke slippe inn i den Nye Jerusalem. Det står i Bibelen, Åpenbaringen 22,14.15. ”Salige er de som vasker sine klær, så de får rett til å spise av livets tre og gå gjennom portene inn i byen. Men utenfor er hundene og trollmennene og de som driver hor, drapsmennene, avgudsdyrkerne og alle som elsker løgn og taler løgn.”