Home / Bibelemner / Løfter

Løfter

Gud forventer at vi holder det vi lover. Det står i Bibelen, 4. Mosebok 30,2-3. ”Dette har Herren påbudt: Når en mann gir Herren et løfte eller forplikter seg med ed til å avholde seg fra et eller annet, da må han ikke bryte sitt løfte, men gjøre nøyaktig det han har sagt.”

Ikke utsett å oppfylle løftene du har gitt Gud. Det står i Bibelen, Forkynneren 5,4-5. ”Det er bedre at du ikke gir noe løfte enn at du lover og ikke holder ord. La ikke munnen føre skyld over deg, og si ikke til Guds sendebud: ”Jeg gjorde det av vanvare.” Hvorfor vil du gjøre Gud harm med det du sier, så han ødelegger det du har gjort?”

Gud holder alltid et han har lovet. Det står i Bibelen, 2. Korinterne 1,19-20. ”For Guds Sønn, Jesus Kristus, som vi har forkynt for dere, jeg, Silvanus og Timoteus, han var ikke ja og nei; i ham er det bare ja. For så mange som Guds løfter er, har de fått sitt ja i ham. Derfor sier vi også ved ham vårt Amen, til Guds ære.”

Gud forandrer aldri på sine løfter, og han tar aldri bort det han har lovet. Det står i Bibelen, Salmene 89,34-35. ”Men min miskunn tar jeg ikke fra ham, min trofasthet svikter jeg ikke. Jeg vil ikke vanhellige min pakt og ikke endre det jeg har talt.”

Løftene til Gud slår aldri feil. Det står i Bibelen, Josva 23,14. ”Jeg skal snart gå den veien som alt her på jorden må fare. Dere skal da vite og aldri la det gå dere av minne at ikke ett av de gode løfter Herren gav dere, har slått feil. Alt har gått i oppfyllelse. Ikke ett ord slo feil.”