Home / Subiecte biblice / Promisiuni

Promisiuni

Dumnezeu aşteaptă ca noi să ne ţinem promisiunile.

Este scris în Biblie: Numeri 30:1-2. “Moise a vorbit căpeteniilor seminţiilor copiilor lui Israel şi a zis: “Iată ce porunceşte Domnul. Când un om va face o juruinţă Domnului, sau un jurământ prin care se va lega printr-o făgăduinţă, să nu-şi calce cuvântul, ci să facă potrivit cu tot ce i-a ieşit din gură.”

Nu uita să-ţi ţii promisiunile faţă de Dumnezeu.

Este scris în Biblie: Eclesiastul 5:4-5. “Dacă ai făcut o juruinţă lui Dumnezeu, nu zăbovi s-o împlineşti, căci Lui nu-i plac cei fără minte; deaceea împlineşte juruinţa, pe care ai făcut-o. Mai bine să nu faci nici o juruinţă, decât să faci o juruinţă şi să n-o implineşti.”

Dumnezeu Îşi ţine totdeauna promisiunile.

Este scris în Biblie: 2Corinteni 1:19-20. “El (Isus Cristos) nu e din aceia care să spun㠓da” când vrea să spun㠓nu”. El totdeauna face precum zice. El execută şi împlineşte toate promisiunile lui Dumnezeu, oricât de multe ar fi; iar noi le-am spus tuturor ce plin de credincioşie este El, dând slavă Numelui Său” (NT pe înţelesul tuturor).

Dumnezeu nu-Şi ia înapoi şi nu-Şi schimbă niciodată promisiunile.

Este scris în Biblie: Psalm 89:34. “Nu-Mi voi căca legământul şi nu voi schimba ce a ieşit de pe buzele Mele.”

Niciodată vreuna din promisiunile lui Dumnezeu nu dă greş.

Este scris în Biblie: Iosua 23:14. “Recunoaşteţi dar din toată inima voastră şi din tot sufletul vostru, că niciunul din toate cuvintele bune, rostite asupra voastră de Domnul, Dumnezeul vostru, n-a rămas neimplinit; toate vi s-au implinit, niciunul n-a rămas neimplinit.”