Home / Bibel ämnen / Löften

Löften

Gud förväntar att vi skall stå fast vid våra löften. Bibeln säger i 3 Moseboken 5:4   eller om någon, utan att fatta vad han gör, tanklöst svär en ed, den må gälla ont eller gott, vad nu människor i sin tanklöshet än kan svära, och sedan blir medveten om det och inser att han är skyldig till något av detta

Gud håller oss ansvariga för våra löften. Bibeln säger i Ordspråksboken 20:25   Farligt är att snabbt ge heliga löften och först efteråt tänka sig för.

Gud förväntar att vi håller våra löften. Bibeln säger i 4 Moseboken 30:2-3  ...Detta är vad Herren har befallt. Om en man avlägger ett löfte till Herren eller med ed förpliktar sig att avstå från något, får han inte bryta sitt ord. Han måste i allt göra så som han har lovat.

Gud håller alltid sina löften. Bibeln säger i 2 Korinthierbrevet 1:19-20   Guds son, Kristus Jesus, som vi har förkunnat bland er, jag och Silvanus och Timotheos, han var inte både ja och nej, i honom finns bara ett ja. Ty alla Guds löften har fått sitt ja genom honom. Därför säger vi också genom honom vårt Amen, Gud till ära.

Guds löften står fast. Bibeln säger i Psalm 89:34   Men jag skall inte ta tillbaka min nåd och inte svika min trofasthet,

Inget av Guds löften har uteblivit. Bibeln säger i Joshua 23:14  ... Av hela ert hjärta och med hela er själ har ni erfarit att ingenting har uteblivit av allt det goda som Herren, er Gud, lovat er. Allt har gått i uppfyllelse, ingenting har uteblivit.

Få gratis bibelstudiematerial
Har du en önskan om att förstå Bibeln bättre? Börja nu...