Home / Bibelemner / Latskap

Latskap

Vi bør ikke stadig være late. Det står i Bibelen, 2. Tessaloniker 3,11-12. ”Vi hører nemlig at noen hos dere fører et uordentlig liv, de passer ikke sitt arbeid, men driver med unyttige ting. Slike brødre pålegger og formaner vi i Herren Jesu Kristi navn at de skal arbeide i stillhet og tjene sitt eget brød.”

Målrettet arbeid skal prege den kristnes livsstil. Det står i Bibelen, 2. Timoteus 2,15. ”Anstreng deg for å stå din prøve framfor Gud, så du kan være en arbeider som ikke har noe å skamme seg over, men legger fram sannhetens ord uten å bøye av.”

Latskap fører ikke til stor grad av suksess i livet. Det står i Bibelen, Ordspråkene 10,4-5. ”Fattig blir den som er lat i sitt arbeid, men flittige hender gjør rik. Klok er den som samler i hus om sommeren, skam får den som sover når det er tid til å høste.”

Late mennesker har dårlig vurderingsevne. Det står i Bibelen, Ordspråkene 26,13-16. ”Den late sier: ”Det er en løve på veien, en ungløve ute i gatene.” Døren dreier seg om tappen, den late snur seg i sengen. Den late stikker hånden i fatet, men gidder ikke føre den til munnen. Den late tror han er visere en sju som gir kloke svar.”

Her kommer en viktig opplysning til late mennesker, fra en maur. Det står i Bibelen, Ordspråkene 6,6-11. ”Gå til mauren, du late, se på dens strev og bli vis! Enda den ikke har noen høvding, verken oppsynsmann eller herre, sørger den for mat om sommeren og samler inn føde om høsten. Hvor lenge vil du ligge, du late, når vil du våkne og stå opp? ”Jeg vil sove litt til, en ørliten blund, legge hendene sammen og hvile en stund.” Da kommer fattigdommen som en farende fant og nøden som en væpnet mann.”