Home / Bibel ämnen / Lättja

Lättja

Kristna borde inte vara lata. Bibeln säger i 2 Tessalonikerbrevet 3:10-12   När vi var hos er gav vi er också den föreskriften att den som inte vill arbeta inte heller skall äta. Men nu hör vi att en del bland er lever oordentligt. De arbetar inte utan går bara och drar. Sådana befaller vi och förmanar vi i Herren Jesus Kristus att de skall arbeta och hålla sig lugna och äta sitt eget bröd.”

Ett väl utfört arbete kännetecknar den kristna livsstilen. Bibeln säger i                  2 Timotheosbrevet 2:15 ”Gör allt du kan för att bestå provet inför Gud, likt en arbetare som inte behöver skämmas utan rätt delar sanningens ord."

Lata människor blir inte framgångsrika. Bibeln säger i Ordspråksboken 10:4-5  Lat hand gör fattig man, flitig hand gör rik. En duglig son samlar in om sommaren, odågan sover i skördetiden.

Lata människor har oftast dåligt omdöme. Bibeln säger i Ordspråksboken 26:13-16   Den late säger: ”Det är ett vilddjur på vägen, det är ett lejon på gatan!” Dörren vänder sig på gångjärnet, den late vänder sig på sängen. Den late sticker handen i skålen men orkar inte föra den till munnen. Den late tror att han är klokare än sju som ger vettiga svar.

Myran är ett föredöme för den late. Bibeln säger i Ordspråksboken 6:6-11   Gå till myran, du late, se hur hon gör och bli vis. Hon har ingen härskare över sig, ingen fogde eller furste, ändå skaffar hon föda om sommaren, samlar sin mat vid skördetiden. Hur länge skall du ligga, du late, när skall du vakna och stiga upp? Sov lite till, slumra lite till, vila lite till med armarna i kors - och fattigdomen är över dig som en rånare, armodet som en beväpnad man.

Få gratis bibelstudiematerial
Har du en önskan om att förstå Bibeln bättre? Börja nu...