Lenevie

Lenevia nu trebuie să fie permisă.

Este scris în Biblie: 2Tesaloniceni 3:11-12. “Auzim însă că unii dintre voi trăiesc în neorânduială, nu lucrează nimic, ci se ţin de nimicuri. Îndemnăm pe oamenii aceştia şi-i sfătuim, în Domnul nostru Isus Hristos, să-şi mănânce pâinea lucrând în linişte.”

Stilul de viaţă al creştinului trebuie să se caracterizeze prin muncă eficientă.

Este scris în Biblie: 2Timotei 2:15. “Munceşte din greu, pentru ca Dumnezeu să-ţi poată spune: “Bravo!” Fii un lucrător de nădejde căruia nu are de ce să-i fie ruşine când Dumnezeu îi examinează munca. Caută să cunoşti ce vrea să spună şi să însemne Cuvântul lui Dumnezeu” (NT pe înţelesul tuturor).

Oamenii leneşi n-au succes.

Este scris în Biblie: Proverbe 10:4-5. “Cine lucrează cu o mână leneşă sărăceşte, dar mâna celor harnici îmbogăţeşte. Cine strânge vara, este un om chibzuit, cine doarme în timpul seceratului este un om care face ruşine.”

Oamenii leneşi n-au o judecată bună.

Este scris în Biblie: Proverbe 26:13-16. “Leneşul zice: “Afară este un leu, pe uliţe este un leu! Cum se învârteşte uşa pe ţâţânile ei, aşa se învârteşte leneşul în patul lui. Leneşul îşi vâră mâna în blid şi-i vine greu s-o ducă iarăşi la gură. Leneşul se crede mai înţelept decât şapte oameni care răspund cu judecată.”

De la furnică, leneşul poate învăţa o lecţie serioasă.

Este scris în Biblie: Proverbe 6:6-11. “Du-te la furnică, leneşule; uită-te cu băgare de seamă la căile ei şi înţelepţeşte-te! Ea n-are nici căpetenie, nici priveghetor, nici stăpân; totuşi îşi pregăteşte hrana vara şi strânge de ale mâncării în timpul secerişului. Până când vei sta culcat, leneşule? Când te vei scula din somnul tău? Să mai dormi puţin, să mai aţipeşti puţin, să mai încrucişezi puţin mâinile ca să dormi!... Şi sărăcia vine peste tine, ca un hoţ şi lipsa, ca un om înarmat.”