Home / Bibelemner / Makt

Makt

Vi kan oppleve Guds makt gjennom Den Hellige Ånd. Det står i Bibelen, Apostlenes Gjerninger 1,8. ”Men dere skal få kraft når Den Hellige Ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender.”

Gud har makt til å skape liv. Det står i Bibelen, 1. Mosebok 1,1. ”I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden.”

Gud har makt over naturkreftene. Det står i Bibelen, Markus 4,39-41. ”Da reiste han seg, truet vinden og sa til sjøen: ”Stille! Vær rolig!” Og vinden la seg, og det ble blikk stille. Da sa han til dem: ”Hvorfor er dere så redde? Har dere ennå ingen tro?” Men de var grepet av stor frykt og sa til hverandre: ”Hvem er han? Både vind og sjø adlyder ham”.”

Jesus har makt over sykdom. Det står i Bibelen, Matteus 4,23. ”Siden drog Jesus omkring i hele Galilea; han lærte folket i synagogene deres, forkynte evangeliet om riket og helbredet alle sykdommer og plager hos folket.”

Gud har makt over onde ånder. Det står i Bibelen, Markus 6,7. ”Han kalte de tolv til seg og sendte dem ut, to og to, og gav dem makt over de urene ånder.”

Gud har makt over døden. Det står i Bibelen, Åpenbaringen 21,4. ”Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som før var, er borte.”

Gud gir oss sin makt til å bli hans barn. Det står i Bibelen, Johannes 1,12. ”Alle som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn – de som tror på hans navn.”

Et rettferdig menneskes bønn er både mektig og sterk. Det står i Bibelen, Jakob 5,16. ”Bekjenn da syndene for hverandre og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye.”

Djevelen kan få makt over deg når du blir sint. Det står i Bibelen, Efeserne 4,26-27. ”Blir dere sinte, så synd ikke, og la ikke solen gå ned over deres vrede. La ikke djevelen slippe til.”

Når du overgir deg til Gud, får du kraft til å stå imot fristelser. Det står i Bibelen, Jakob 4,7. ”Bøy dere da for Gud! Men stå djevelen imot, så skal han flykte fra dere.”

Jeg kan få kraft fra Jesus til å leve mitt liv etter hans vilje. Det står i Bibelen, Filipperne 4,13. ”Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk.”

Guds ord er mektig. Det står i Bibelen, Hebreerne 4,12. ”For Guds ord er levende og virkekraftig og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom til det kløver sjel og ånd, marg og ben, og dømmer hjertets tanker og planer.”