Makt

Vi upplever Guds kraft genom den helige Ande. Bibeln säger i Apostlagärningarna 1:8 Men ni skall få kraft när den heliga anden kommer över er, och ni skall vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.”

Gud har makt att skapa liv. Bibeln säger i 1 Moseboken 1:1  I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.”

Gud har makt över naturens element. Bibeln säger i Markusevangeliet 4:39-41   Han vaknade och hutade åt vinden och sade till sjön: ”Tig! Håll tyst!” Vinden lade sig och det blev alldeles lugnt. Och han sade till dem: ”Varför är ni rädda? Har ni ännu ingen tro?” Då greps de av stor fruktan och sade till varandra: ”Vem är han? Till och med vinden och sjön lyder honom.””

Jesus har makt över sjukdom. Bibeln säger i Matteusevangeliet 4:23   Han vandrade omkring i hela Galileen och undervisade i synagogorna, förkunnade budskapet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor bland folket.

Gud har makt över demoner. Bibeln säger i Markusevangeliet 6:7   Han kallade till sig de tolv och sände ut dem två och två och gav dem makt över de orena andarna.

Gud har makt över döden. Bibeln säger i Uppenbarelseboken 21:4   och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer, och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta skall finnas mer. Ty det som en gång var är borta.”

Gud ger oss kraft att bli hans barn. Bibeln säger i Johannesevangeliet 1:12   Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt alla som tror på hans namn,

En rättfärdig människas bön är kraftfull och effektiv. Bibeln säger i Jakobsbrevet 5:16 Bekänn därför era synder för varandra, och be för varandra att ni skall bli botade. Den rättfärdiges bön har kraft och gör därför stor verkan.

Vrede ger djävulen makt över oss. Bibeln säger i Efesierbrevet 4:26-27   Grips ni av vrede, så synda inte. Låt inte solen gå ner över er vrede. Ge inte djävulen något tillfälle.

När vi överlämnar oss till Gud får vi makt att motstå frestelser. Bibeln säger i  Jakobsbrevet 4:7   Böj er alltså under Gud. Stå emot djävulen, och han skall fly för er.

Vi behöver Jesu kraft för att leva det kristna livet. Bibeln säger i Filipperbrevet 4:13  Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft.”

Guds ord är mäktigt. Bibeln säger i Hebreerbrevet 4:12   Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger så djupt att det skiljer själ och ande, led och märg och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar.

Få gratis bibelstudiematerial
Har du en önskan om att förstå Bibeln bättre? Börja nu...