Putere

Experimentăm puterea lui Dumnezeu prin Spiritul Sfânt.

Este scris în Biblie: Faptele Apostolilor 1:8. “Dar după ce va veni Duhul Sfânt asupra voastră, voi veţi primi putere să predicaţi cu mare efect despre moartea şi învierea Mea oamenilor din Ierusalim, de prin toată Iudeea, din Samaria şi chiar celor de la marginile pământului” (NT pe înţelesul tuturor).

Dumnezeu are puterea de a crea viaţa.

Este scris în Biblie: Geneza 1:1. “La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul.”

Dumnezeu are putere asupra elementelor naturii.

Este scris în Biblie: Marcu 4:39-41.”Atunci El certă vântul şi spuse mării: “Linişteşte-te!” Vântul se opri şi se făcu o mare linişte. Apoi îi intrebă pe ucenici: “De ce v-aţi temut aşa de tare? Nici voi încă nu aveţi încredere în Mine?” Dar ei erau plini de veneraţie şi ziceau între ei: “Cine să fie Omul Acesta, de-L ascultă până şi vântul şi marea?” (NT pe înţelesul tuturor).

Isus are putere asupra bolilor şi suferinţelor.

Este scris în Biblie: Matei 4:23. “Isus cutreiera întreaga Galilee, învăţându-i pe oameni în sinagogile evreieşti, predicând pretutindeni Vestea Bună despre Împărăţia Cerurilor. Şi vindeca tot felul de boli şi suferinţe” (NT pe înţelesul tuturor).

Dumnezeu are putere asupra demonilor.

Este scris în Biblie: Marcu 6:7. “Apoi plecă pe la sate, să-i înveţe pe oameni şi-i chemă pe cei doisprezece ucenici, trimiţându-i doi câte doi, să scoată afară demoni” (NT pe înţelesul tuturor).

Dumnezeu are putere asupra morţii.

Este scris în Biblie: Apocalips 21:4. “El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.”

Dumnezeu ne dă putere să devenim copiii Săi.

Este scris în Biblie: Ioan 1:12. “Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu.”

Rugăciunea unui om neprihănit este eficientă şi plină de putere.

Este scris în Biblie: Iacov 5:16. “Recunoaşteţi-vă greşelile unii altora şi rugaţi-vă unul pentru celălalt ca să puteţi fi vindecaţi. Rugăciunea fierbinte a unui om neprihănit are mare influenţă şi dă rezultate minunate” (NT pe înţelesul tuturor).

Mânia dă diavolului putere asupra ta.

Este scris în Biblie: Efeseni 4:27. “Fiindcă atunci când sunteţi supăraţi îi oferiţi diavolului posibilitatea să se afirme în voi” (NT pe înţelesul tuturor).

Predarea ta lui Dumnezeu îţi dă putere să rezişti împotriva ispitei.

Este scris în Biblie: Iacov 4:7. “Aşa dar, dăruiţi-vă pe voi înşivă, cu smerenie, lui Dumnezeu. Împotriviţi-vă diavolului şi el va fugi de voi” (NT pe înţelesul tuturor).

Eu pot avea puterea lui Isus pentru a trăi viaţa creştină.

Este scris în Biblie: Filipeni 4:13. “Fiindcă pot face ceeace-mi cere Dumnezeu cu ajutorul lui Cristos, care îmi dăruieşte tărie şi putere” (NT pe înţelesul tuturor).

Cuvântul lui Dumnezeu e plin de putere.

Este scris în Biblie: Evrei 4:12. “Cuvântul lui Dumnezeu e plin de putere vie: este mai pătrunzător decât orice sabie cu două tăişuri, tăind adânc şi fulgerător în orice aspect al gândurilor şi dorinţelor noastre celor mai tainice, dezvăluindu-le aşa cum sunt ele în realitate” (NT pe înţelesul tuturor).