Home / Bibelemner / Nådegaver

Nådegaver

Selv om alle har forskjellige nådegaver, er samtlige like nyttige i arbeidet med å tjene Gud og hverandre. Det står i Bibelen, Romerne 12,4-5. ”Vi har ett legeme, men mange lemmer, og alle lemmene har forskjellige oppgaver. På samme måte er vi alle ett legeme i Kristus, men hver for oss er vi hverandres lemmer.”

Gud gir oss nådegaver, som har en spesiell hensikt. Det står i Bibelen, 1. Korinterne 12,4-6. ”Det er forskjellige nådegaver, men Ånden er den samme. Det er forskjellige tjenester, men Herren er den samme. Det er forskjellige kraftige virkninger, men Gud er den samme, han som virker alt i alle.”

Hva slags eksempler på nådegaver nevner Bibelen? Det står i Bibelen, 1. Korinterne 12,8-11. ”Ved Ånden blir det gitt den ene å forkynne visdom, en annen får ved den samme Ånd å meddele kunnskap. Én får en særskilt trosgave ved den samme Ånd, en annen får den nådegave å helbrede ved den ene og samme Ånd, og én får kraft til å gjøre mektige gjerninger. Én får den gave å tale profetisk, en annen å bedømme åndsåpenbaringer, én får ulike slag av tungetale, en annen tydning av tungetale. Alt dette virker den ene og samme Ånd, som deler ut sine gaver til hver enkelt, slik han vil.”