Home / Subiecte biblice / Daruri spirituale

Daruri spirituale

Darurile noastre spirituale, deşi diferite, toate ne sunt folositoare, încât putem lucra împreună spre a sluji lui Dumnezeu şi unul altuia.

Este scris în Biblie: Romani 12:4-5. “Aşa cum trupul nostru are multe părţi, la fel este şi cu trupul lui Cristos. Noi toţi suntem mădulare ale Lui şi e nevoie de fiecare din noi pentru ca acest trup să fie complet, deoarece fiecare din noi are o funcţie deosebită de îndeplinit. Aşa încât ne aparţinem reciproc şi fiecare are nevoie de toţi ceilalţi” (NT pe înţelesul tuturor).

Darurile spirituale vin de la Dumnezeu pentru un scop special.

Este scris în Biblie: 1Corinteni 12:4-6. “Sunt felurite daruri, dar este acelaşi Duh; sunt felurite slujbe, dar este acelaşi Domn; sunt felurite lucrări, dar este acelaşi Dumnezeu, care lucrează totul în toţi.”

Care sunt unele din darurile spirituale?

Este scris în Biblie: 1Corinteni 12:8-11. “Unuia Duhul Sfânt îi dăruieşte aptitudinea de a da sfaturi înţelepte, pe când, altuia El îi dă aptitudinea de a exprima în cuvinte cunoştinţele lui cele mai adânci, şi toate acestea prin intermediul aceluiaşi Duh. Unuia El îi dă o credinţă deosebită, iar altuia puterea de a vindeca bolnavi. Unora le dă puterea să facă minuni, iar altora puterea să profeţească şi să predice cu inspiraţie. Altuia îi dă puterea de a şti când vorbesc duhurile rele prin cei care pretind că vestesc mesajul lui Dumnezeu - sau când vorbeşte cu adevărat Duhul lui Dumnezeu. Ba altul este capabil să vorbească în limbi pe care nu le-a învăţat niciodată; iar alţii, care nu cunosc nici ei limba străină respectivă, primesc puterea de a înţelege ce se vorbeşte. Acelaşi Duh Sfânt unic dăruieşte toate aceste daruri şi puteri, stabilind care din ele să ne revină fiecăruia dintre noi” (NT pe înţelesul tuturor)

Efeseni 4:11-13. “Şi El a dat pe unii apostoli; pe alţii, prooroci; pe alţii, evanghelişti; pe alţii, păstori şi învăţători, pentru desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toţi la unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos.”