Home / Bibelemner / Nattverd

Nattverd

Hvilken betydning har nattverden? Det står i Bibelen, Matteus 26,26-28. ”Mens de holdt måltid, tok Jesus et brød, takket, brøt det, gav disiplene og sa: ”Ta dette og ét det! Dette er mitt legeme.” Og han tok en kalk, takket, gav dem og sa: ”Drikk alle av den! For dette er mitt blod, paktens blod, som utøses for mange til syndenes forlatelse”.”

Nattverden minner oss på at Kristus gav sitt liv for oss. Det står i Bibelen, 1. Korinterne 11,26. ”For så ofte som dere spiser dette brødet og drikker av kalken, forkynner dere Herrens død, inntil han kommer.”