Home / Bibel ämnen / Nattvard

Nattvard

Vilken betydelse har nattvarden? Bibeln säger i Matteusevangeliet 26:26-28   Medan de åt tog Jesus ett bröd, och efter att ha läst tackbönen bröt han det, gav åt sina lärjungar och sade: ”Tag och ät, detta är min kropp.” Och han tog en bägare, och efter att ha tackat Gud gav han den åt dem och sade: ”Drick av den alla. Detta är mitt blod, förbundsblodet som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse.”

Herrens nattvard påminner oss om att Kristus har dött för oss. Bibeln säger i 1 Korinthierbrevet 11:26   Var gång ni äter det brödet och dricker den bägaren förkunnar ni alltså Herrens död, till dess han kommer.

Få gratis bibelstudiematerial
Har du en önskan om att förstå Bibeln bättre? Börja nu...