Home / Subiecte biblice / Cina Domnului

Cina Domnului

Ce simbolizează Cina Domnului?

Este scris în Biblie: Matei 26:26-28. “Pe când mâncau ei, Isus a luat o pâine şi, după ce a binecuvântat, a frânt-o şi a dat-o ucenicilor, zicând: “Luaţi, mâncaţi; acesta este trupul Meu.” Apoi a luat un pahar şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, li l-a dat, zicând: “Beţi toţi din el; căci acesta este sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulţi, spre iertarea păcatelor.”

Cina Domnului ne reaminteşte că Domnul Hristos a murit pentru noi.

Este scris în Biblie: 1Corinteni 11:26. “Căci de fiecare dată când mâncaţi această pâine şi beţi această cupă, re-povestiţi mesajul morţii Domnului. Să faceţi aşa până va veni El iarăşi” (NT pe înţelesul tuturor).