Home / Bibelemner / Oppmuntring

Oppmuntring

Andres tro kan virke oppmuntrende på oss. Det står i Bibelen, 1. Tessaloniker 3,7. ”Og slik, brødre, har deres tro gitt oss trøst i vår uro for dere, midt i all vår nød og trengsel.”

Vårt evige håp i Kristus gir oss stor oppmuntring. Det står i Bibelen, 1. Peter 1,6. ”Derfor kan dere juble av glede, selv om dere nå en kort tid må ha det vondt i mange slags prøvelser, om så skal være.”

Vi blir selv oppmuntret ved å oppmuntre andre. Det står i Bibelen, Romerne 1,11-12. ”For jeg lengter etter å se dere, så jeg kan gi dere del i en Åndens gave for å styrke dere. Eller rettere sagt: Sammen skal både jeg og dere få nytt mot ved den tro som vi har felles.”

Vi kan bli oppmuntret ved å tenke tilbake på hvordan Gud har ledet oss før. Det står i Bibelen, Josva 24,16-17. ”Da svarte folket: ”Det skal aldri skje at vi går bort fra Herren og dyrker andre guder! Det var Herren vår Gud som førte oss og fedrene våre ut av Egypt, av trellehuset. Han gjorde disse store tegnene like for øynene på oss. Og siden voktet han oss på hele vår lange ferd og vernet oss blant folkene i de land vi måtte dra igjennom”.”

Bygg hverandre opp ved å finne noe ved andre som du setter pris på. Det står i Bibelen, 1. Tessaloniker 5,11. ”Derfor må dere oppmuntre og oppbygge hverandre, som dere også gjør.”

Vær alltid oppmuntrende for de som er nye i troen. Det står i Bibelen, Apostlenes Gjerninger 14,21-22. ”De forkynte evangeliet i denne byen og vant mange disipler. Så reiste de tilbake til Lystra, videre til Ikonium og derfra til Antiokia. De styrket disiplene, oppfordret dem til å holde fast ved troen og sa: ”Vi må gå inn i Guds rike gjennom mange trengsler”.”

Vær også oppmuntrende for lederne i din menighet. Det står i Bibelen, 1. Tessaloniker 5,12-13. ”Vi ber dere, brødre, å vise dem anerkjennelse som arbeider blant dere, de som er deres forstandere i Herren og formaner dere. Dere skal elske dem og sette dem overmåte høyt på grunn av den gjerning de har. Og hold fred med hverandre!”

Gud tilbyr oppmuntring når vi sliter. Det står i Bibelen, Jeremia 29,11. ”For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.”

Gud tilbyr oppmuntring når jeg trenger det. Det står i Bibelen, Salmene 138,3. ”Den dagen jeg ropte, svarte du meg; du gav meg mot og kraft i sjelen.”

Nok en oppmuntrende tanke: Gud fortsetter å jobbe med oss. Det står i Bibelen, Filipperne 1,6. ”Og jeg er viss på at han som begynte en god gjerning i dere, skal fullføre den – helt til Jesu Kristi dag.”