Home / Bibel ämnen / Uppmuntran

Uppmuntran

Vi kan bli uppmuntrade av andras tro. Bibeln säger i 1 Thessalonikerbrevet 3:7   Därför har ni, bröder, mitt i alla våra svårigheter och lidanden gett oss nytt mod med er tro:

Gläd er åt ett evigt hopp mitt i era prövningar. Bibeln säger i 1 Petrusbrevet 1:6,   Gläd er därför, om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag.”

Vi uppmuntras genom andras tro och erfarenheter. Bibeln säger i Romarbrevet 1:11-12: ”Jag längtar efter att träffa er för att få dela med mig någon andlig gåva åt er, så att ni blir styrkta, jag menar: för att vi tillsammans skall få tröst ur vår gemensamma tro, er och min.”

Vi blir uppmuntrade när vi kommer ihåg det som Gud gjort för oss i det flydda. Bibeln säger i Josua 24:16-17: ”Då svarade folket: Aldrig att vi skulle överge HERREN och tjäna andra gudar! Ty HERREN är vår Gud, han själv är den som har fört oss och våra fäder ut ur Egyptens land, ur träldomshuset, och som har gjort dessa stora under inför våra ögon och bevarat oss hela den väg vi har vandrat och bland alla de folk, vilkas land vi har dragit igenom.”

Uppbygg varandra genom uppmuntran. Bibeln säger i 1 Thessalonikerbrevet 5:11   Därför skall ni trösta och bygga upp varandra, så som ni ju också gör.

Var ivrig att uppmuntra nyvunna kristna i deras tro. Bibeln säger i Apostlagärningarna 14:21-22: ”De predikade evangeliet i staden och vann många lärjungar. Sedan återvände de till Lystra och Ikonium och Antiokia, och styrkte lärjungarna och uppmuntrade dem att förbli i tron.”

Uppmuntra era församlings ledare. Bibeln säger i 1 Thessalonikerbrevet 5:12-13   Vi vädjar till er, bröder, att sätta värde på dem som har det tyngsta arbetet bland er, som står i spetsen för församlingen och vägleder er. Visa dem den största kärlek och uppskattning för allt vad de uträttar. Håll fred med varandra.

Gud lovar att ge oss en framtid och ett hopp. Bibeln säger i Jeremia 29:11   Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren: välgång, inte olycka. Jag skall ge er en framtid och ett hopp. ”

Gud lovar oss uppmuntran när vi behöver det. Bibeln säger i Psalm 138:3 Du svarade mig när jag ropade, du fyllde mig med kraft.

Vi blir uppmuntrade av Gud löfte att han kommer att fullborda sitt verk i oss. Bibeln säger i Filipperbrevet 1:6 och jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk hos er också skall fullborda det till Kristi Jesu dag.

Be om förbön
Har du en önskan om förbön? Skicka in din önskan, så kommer vårt böneteam att be för dej.