Home / Bibelemner / Pastorer

Pastorer

En pastor skal blant annet ta seg av sine plikter i familien, og reflektere over Guds sannhet. Det står i Bibelen, 1. Timoteus 3,2-7. ”Derfor må en tilsynsmann være uklanderlig, én kvinnes mann, nøktern, besinding, høvisk, gjestfri, dyktig til å lære andre, ikke drikkfeldig eller voldsom, men overbærende, ikke kranglevoren eller pengekjær. Han skal kunne lede sitt eget hus på en god måte, så hans barn viser lydighet og respekt. Dersom han ikke klarer å lede sitt eget hus, hvordan kan han da ha omsorg for Guds menighet? Han må ikke være nyomvendt, for da kan han bli innbilsk og komme under samme dom som djevelen. Han må ha godt ord på seg blant de utenforstående, så han ikke utsettes for spott og faller i djevelens snare.”

En pastor skal ikke være ute etter å oppnå så høy stilling eller status som mulig. Det står i Bibelen, 1. Korinterne 4,6. ”Brødre, nå har jeg brukt meg selv og Apollos som eksempel, for at dere kan lære ikke å gå ut over det som er skrevet, så ingen blir hovmodig og tar parti for den ene mot den andre.”

En pastor skal lære Guds folk den rette vei gjennom det han/hun sier og gjør. Det står i Bibelen, Apostlenes Gjerninger 20,28. ”Ta vare på dere selv og på hele den hjord som Den Hellige Ånd har satt dere som tilsynsmenn for. Vær hyrder for Guds menighet, som han vant ved sitt eget blod.”