Home / Bibel ämnen / Pastor

Pastor

Pastorer bör visa trohet och familjeansvar och återspegla Guds sanning. Bibeln säger i 1 Timotheosbrevet 3:2-7   Därför måste församlingsledaren vara höjd över allt klander, gift bara en gång, nykter, behärskad, anständig, gästfri och en god lärare. Han får inte missbruka vin och inte vara hårdhänt utan skall vara försynt och fridsam och fri från penningbegär. Han skall kunna styra sitt hus och få sina barn att underordna sig, allt i värdiga former. För hur skall någon som inte kan styra sitt eget hus kunna ta hand om Guds församling? Han får inte vara nyomvänd, så att han blir högmodig och faller under djävulens dom. Dessutom måste han ha gott rykte bland utomstående, så att han inte blir förhånad och går i djävulens fälla.

Pastorer skall inte söka efter status. Bibeln säger i 1 Korinthierbrevet 4:6   Detta, bröder, har jag här för er skull tillämpat på mig själv och Apollos, för att ni genom vårt exempel skall lära er vad som menas med ”Håll er till skriften” och inte skryta med den ene på den andres bekostnad.”

Pastorer skall undervisa Guds folk genom ord och föredöme. Bibeln säger i Apostlagärningarna 20:28   Ge akt på er själva och på hela den hjord som den heliga anden satt er att ha uppsikt över, för att ni skall vara herdar för Guds församling som han har vunnit åt sig med sin sons blod.

Ställ en Bibelfråga
Har du en fråga från Bibeln? Vårt team svarar gärna på dina frågor med bibel baserade svar.