Home / Bibelemner / Popularitet

Popularitet

Hemmeligheten bak lykken er ikke å være populær. Det står i Bibelen, Lukas 6,26. ”Ve dere når alle taler vel om dere; for det samme gjorde fedrene med de falske profeter.”

Vær sterk i troen, selv når det ikke gjør deg populær å stå prinsippfast ved Kristus. Det står i Bibelen, Johannes 2,23-25. ”Mens han var i Jerusalem under påskefesten, kom mange til tro på hans navn, for de så de tegn han gjorde. Men Jesus viste dem ingen fortrolighet, for han kjente dem alle. Han trengte ikke andres vitnesbyrd om noe menneske, for han visste selv hva som bodde i mennesket.”

De som står trofast ved Guds ord og forteller andre om hans kjærlighet, vil ikke nødvendigvis bli populære av den grunn. Det står i Bibelen, 1. Johannes 4,6. ”Men vi er av Gud, og den som kjenner Gud, hører på oss; den som ikke er av Gud, hører ikke på oss. Slik kan vi skjelne mellom sannhetens ånd og villfarelsens ånd.”