Home / Bibel ämnen / Popularitet

Popularitet

Popularitet är inte hemligheten till lycka. Bibeln säger i Lukasevangeliet 6:26   Ve er när alla berömmer er. På samma sätt gjorde ju deras fäder med de falska profeterna.”

Håll fast vid din tro även när det inte är populärt att följa Kristus. Bibeln säger i Johannesevangeliet 2:23-25   Medan han var i Jerusalem under påskhögtiden kom många till tro på hans namn när de såg de tecken han gjorde. Men själv anförtrodde sig Jesus inte åt dem, eftersom han kände dem alla och inte behövde höra någon vittna om människan. Han visste av sig själv vad som fanns i människan.

Att troget undervisa i Guds ord, är ofta inte populärt. Bibeln säger i 1 Johannesbrevet 4:6   Men vi kommer från Gud. Den som känner Gud, han lyssnar på oss; den som inte kommer från Gud, han lyssnar inte på oss. Så kan vi skilja mellan sanningens ande och villfarelsens ande.

Be om förbön
Har du en önskan om förbön? Skicka in din önskan, så kommer vårt böneteam att be för dej.