Home / Subiecte biblice / Popularitate

Popularitate

Popularitatea nu este taina fericirii.

Este scris în Biblie: Luca 6:26. “Şi ce mare va fi întristarea celor aclamaţi de mulţimi - întocmai ca profeţii falşi, care întotdeauna au fost lăudaţi” (NT pe înţelesul tuturor).

Să ţii tare credinţa ta chiar când nu e popular să urmezi pe Hristos.

Este scris în Biblie: Ioan 2: 23-25. “Din pricina minunilor pe care le-a făcut in Ierusalim cu ocazia sărbătorilor de Paşte, mulţi oameni s-au convins că, într-adevăr El este Mesia. Dar Isus nu S-a încrezut in ei, deoarece cunoştea oamenii în profunzime. Nu avea nevoie să-I spună nimeni cât de schimbătoare e firea omului” (NT pe înţelesul tuturor).

Acei care cu credincioşie învaţă pe alţii Cuvântul lui Dumnezeu nu câştigă nici o popularitate.

Este scris în Biblie: 1Ioan 4:6. “În schimb, noi suntem copii ai lui Dumnezeu şi aşa se explică de ce numai acei care au umblat şi au vorbit cu Dumnezeu sunt gata să ne asculte. Ceilalţi nu ne vor asculta. Iată deci încă un mod de a afla dacă un mesaj vine cu adevărat din partea lui Dumnezeu: dacă este într-adevăr de la El, atunci lumea nu-i va da ascultare” (NT pe înţelesul tuturor).