Home / Bibelemner / Resultater

Resultater

Vi kan ikke frembringe gode resultater når vi ikke er trofaste mot Jesus Kristus. Det står i Bibelen, Johannes 15,4. ”Bli i meg, så blir jeg i dere. Likesom grenen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke blir i meg.”

Hva slags frukt forventer Gud at vi skal bære? Det står i Bibelen, Galaterne 5,22-23. ”Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, tålsomhet og selvbeherskelse. Slike ting rammes ikke av loven.”

Det man sår i dette livet, må man også regne med å høste. Det står i Bibelen, Galaterne 6,7. ”Ta ikke feil, Gud lar seg ikke spotte. Det et menneske sår, skal det også høste.”

Man kan kjenne en person på måten han/hun lever sitt liv. Det står i Bibelen, Matteus 7,20. ”Derfor skal dere kjenne dem på fruktene.”