Home / Subiecte biblice / Roade/Rezultate

Roade/Rezultate

Putem aduce roadă numai când rămânem credincioşi Domnului Isus Hristos.

Este scris în Biblie: Ioan 15:4. “Rămâneţi în Mine şi Eu voi rămânea în voi. După cum mlădiţa nu poate aduce roadă de la sine, dacă nu rămâne în viţă, tot aşa, nici voi nu puteţi aduce roadă, dacă nu rămâneţi în Mine.”

Ce fel de roade aşteaptă Dumnezeu de la noi?

Este scris în Biblie: Galateni 5:22-23. “Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege.”

Ceea ce seamănă cineva în această viaţă, aceea va secera.

Este scris în Biblie: Galateni 6:7. “Nu vă înşelaţi: “Dumnezeu nu Se lasă să fie batjocorit.” Ce seamănă omul, aceea va şi secera.”

O persoană poate fi cunoscută după felul cum trăieşte.

Este scris în Biblie: Matei 7:20. “Aşa că după roadele lor îi veţi cunoaşte.”