Home / Bibel ämnen / Frukt- Resultat

Frukt- Resultat

Vi kan bära frukt endast om vi har Jesus Kristus i våra liv. Bibeln säger i Johannesevangeliet 15:4” Bli kvar i mig, så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken, kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig.”

Vad blir det för resultat om vi har Gud i våra liv? Bibeln säger i Galaterbrevet 5:22-23  Men andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. ...”

Vad en människa sår i sitt liv, får hon också skörda. Galaterbrevet 6:7” Låt inte bedra er, Gud lurar man inte: vad man sår får man också skörda.”

En person blir känd genom sitt sätt att leva. Bibeln säger i Matteusevangeliet 7:20 På deras frukt skall ni alltså känna igen dem.”

Be om förbön
Har du en önskan om förbön? Skicka in din önskan, så kommer vårt böneteam att be för dej.