Home / Bibelemner / Spåkoner/spåmenn

Spåkoner/spåmenn

Gud tillater ikke åndemaning og spådom. Det står i Bibelen, 5. Mosebok 18,9-13. ”Når du kommer til det landet Herren din Gud gir deg, skal du ikke ta etter all den styggedom som folkene der driver med. Hos deg må det ikke finnes noen som lar sin sønn eller datter gå gjennom ilden, ingen som tar varsler, ingen tegntyder, spåmann eller trollmann. Ingen må drive med besvergelser, spørre gjenferd og spådomsånder til råds eller søke råd hos de døde. For alle som gjør slikt, har Herren avsky for, og det er på grunn av slik styggedom Herren din Gud driver folkene bort fra deg. Helhjertet skal du være i forholdet til Herren din Gud.”

Det er kun Gud som kjenner fremtiden. Det står i Bibelen, Jesaja 8,19. ”Men enn om de sier til dere: ”Vend dere til gjenferd og spådomsånder, til dem som visler og mumler! Skal ikke et folk vende seg til sine guder og spørre de døde til råds for de levende? Til ordet og til vitnesbyrdet!”