Home / Bibel ämnen / Spåmän- spåkvinnor

Spåmän- spåkvinnor

Gud har förbjudit spådom. Bibeln säger i 5 Moseboken 18:9-13   När du kommer till det land som Herren, din Gud, vill ge dig får du inte ta efter de skändligheter som folken där begår. Hos dig får det inte finnas någon som offrar sin son eller sin dotter på bålet, ingen spåman, teckentydare, svartkonstnär eller trollkarl, ingen som ägnar sig åt besvärjelser, som rådfrågar de dödas andar eller spådomsandar och söker vägledning hos de avlidna. Herren avskyr alla som gör detta, och det är sådana skändligheter som gör att Herren, din Gud, driver undan folken för dig. Du skall vara fläckfri inför Herren, din Gud.

Endast Gud känner framtiden. Bibeln säger i Jesaja 8:19   Man säger till er: ”Fråga de dödas andar och spådomsandarna, de som väser och stönar!” – Ja, skall inte ett folk fråga sina gudar, be de döda om budskap och undervisning för de levandes skull?

Vad avgjorde kung Sauls slutliga öde? Bibeln säger i 1 Krönikeboken 10:13-14   Saul dog därför att han hade varit trolös mot Herren och inte följt Herrens befallning. Han hade också frågat en ande till råds och inte Herren; därför dödade Herren honom och överförde kungamakten till David, Jishajs son.

Ställ en Bibelfråga
Har du en fråga från Bibeln? Vårt team svarar gärna på dina frågor med bibel baserade svar.