Home / Bibelemner / Synd

Synd

Hva er synd? Det er å bryte Guds lov. Det står i Bibelen, 1. Johannes 3,4. ”Den som synder, bryter loven, for synd er lovbrudd.” I 1. Johannes 5,17 står det, ”All urett er synd; men ikke all synd fører til død.”

Hva er så Guds lov? Gud skrev loven med sin egen finger på tavler av stein. Det står i Bibelen, 2. Mosebok 20,3-17. ”[1] Du skal ikke ha andre guder enn meg. [2] Du skal ikke lage deg noe gudebilde, eller noe slags bilde av det som er oppe i himmelen eller nede på jorden eller i vannet under jorden. Du skal ikke tilbe dem og ikke dyrke dem! For jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud. Jeg lar straffen for fedrenes synd komme over barn i tredje og fjerde ledd, når de hater meg, men jeg viser miskunn i tusen ledd mot dem som elsker meg og holder mine bud. [3] Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn, for Herren lar ikke den som misbruker hans navn, være skyldfri. [4] Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig! Seks dager skal du arbeide og gjøre din gjerning. Men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud. Da skal du ikke gjøre noe arbeid, verken du selv eller din sønn eller din datter, verken tjeneren eller tjenestekvinnen eller feet, eller innflytteren i dine byer. For på seks dager skapte Herren himmelen, jorden og havet og alt som er i dem; men den sjuende dagen hvilte han. Derfor velsignet Herren hviledagen og lyste den hellig. [5] Du skal hedre din far og din mor, så du får leve lenge i det landet Herren din Gud gir deg. [6] Du skal ikke slå i hjel. [7] Du skal ikke bryte ekteskapet. [8] Du skal ikke stjele. [9] Du skal ikke vitne falskt mot din neste. [10] Du skal ikke begjære din nestes hus. Du skal ikke begjære din nestes hustru, hans tjener eller tjenestekvinne, hans okse eller esel eller noe annet som hører din neste til.”

Det grunnleggende prinsippet i Guds lov kan oppsummeres i ett ord: kjærlighet. Det står i Bibelen, Matteus 22,37-40. ”Han svarte: ”Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første bud. Men et annet er like stort: Du skal elske din neste som deg selv. På disse to bud hviler hele loven og profetene.”

Synden kommer innenfra. Det står i Bibelen, Markus 7,20-23. ”Og han la til: ”Det som går ut fra mennesket, det gjør mennesket urent. For innenfra, fra menneskehjertet, kommer de onde tankene: Hor, tyveri, mord, ekteskapsbrudd, pengejag, ondskap, svik, utskeielser, misunnelse, spott, hovmod, vettløshet. Alt dette onde kommer innenfra og gjør mennesket urent.”

Alle mennesker synder – ingen er bedre enn noen andre. Det står i Bibelen, Romerne 3,9-10. ”Hva skal vi da si til dette? Står saken bedre for oss jøder enn for andre? Nei, på ingen måte! Vi har jo allerede anklaget både jøder og grekere for at de alle er under syndens makt. For det står skrevet: Det finnes ikke én som er rettferdig, ikke en eneste.”

Uten Jesus er følgene av vår synd døden. Det står i Bibelen, Romerne 6,23. ”Syndens lønn er døden, men Guds nådes gave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.”

Enn om jeg ikke er helt sikker på hva mine synder går ut på? Det står i Bibelen, Salmene 139,23-24. ”Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte, prøv meg og kjenn mine tanker. Se om jeg er på den onde vei, og led meg på evighetens vei.”

Bekjenn din synd for Gud og ta imot tilgivelsen. Det står i Bibelen, 1. Johannes 1,9. ”Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett.”

Finnes det noen synder som ikke kan tilgis? Det står i Bibelen, Lukas 12,10. ”Og den som taler et ord mot Menneskesønnen, skal få tilgivelse. Men den som spotter Den Hellige Ånd, skal ikke få tilgivelse.”

Vi bør bli døpt, som et symbol på vårt valg om å vende oss bort ifra synd. Det står i Bibelen, Lukas 3,3. ”Og han drog rundt i hele landet omkring Jordan og forkynte at folk skulle vende om og bli døpt for å få tilgivelse for sine synder.”

Hvis du føler deg som en håpløs synder, hva skal du gjøre? Bekjenn først din synd. Det står i Bibelen, Salmene 51,2-4. ”Vær meg nådig, Gud, i din trofasthet, slett ut mine overtredelser i din store barmhjertighet. Gjør meg ren og fri for skyld, og rens meg for min synd! For mine overtredelser kjenner jeg, min synd står alltid for meg."

For det andre, be om tilgivelse for din synd – Gud sier at du kan få starte på nytt. Det står i Bibelen, Salmene 51,9-14. ”Rens meg for synd med isop, vask meg, så jeg blir hvitere enn snø. La meg oppleve fryd og glede, la de lemmer du knuste, få juble! Skjul ditt åsyn for mine synder, og utslett all min skyld! Skap et rent hjerte i meg, Gud, gi meg en ny og stø ånd! Kast meg ikke bort fra ditt åsyn, ta ikke fra meg din Hellige Ånd! La meg atter fryde meg over din frelse, hold meg oppe med en villig ånd!"

For det tredje, tro fullt og fast på at Gud virkelig har tilgitt deg, og slutt å ha dårlig samvittighet. Det står i Bibelen, Salmene 32,1-6. ”Salig er den som har fått sine overtredelser tilgitt og sine synder skjult. Salig er det menneske som Herren ikke tilregner skyld, og som er uten svik i sin ånd. Så lenge jeg tidde tærtes jeg bort, jeg stønnet dagen lang. For din hånd lå tungt på meg dag og natt. Min livskraft svant som i sommerens hete. Da bekjente jeg min synd for deg og dekket ikke over min skyld. Jeg sa: ”Nå vil jeg bekjenne mine synder for Herren.” Og du tok bort min syndeskyld. Derfor skal alle fromme be til deg i trengselstider. Om det kommer en veldig flom, skal ikke vannet nå dem. Hos deg kan jeg skjule meg, du bevarer meg fra trengsel og lar frelsesjubel lyde omkring meg.”