Home / Bibel ämnen / Synd/förlåtelse

Synd/förlåtelse

Vad är synd? Det är att bryta mot Guds lag. Bibeln säger i 1 Johannesbrevet 3:4   Den som syndar bryter också mot lagen, ty synd är laglöshet.                                                  

Vad är Guds lag? Gud skrev den med sitt eget finger på stentavlor. Bibeln säger i       2 Moseboken 20:3-17 ”(1) Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig.                       (2) Du skall inte göra dig någon bildstod eller avbild av någonting uppe i himlen eller nere på jorden eller i vattnet under jorden. Du skall inte tillbe dem eller tjäna dem. Ty jag är Herren, din Gud, en svartsjuk Gud, som låter straffet för fädernas skuld drabba barnen intill tredje och fjärde led när man försmår mig men visar godhet mot tusenden när man älskar mig och håller mina bud.                                                                                          (3) Du skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn, ty Herren kommer inte att lämna den ostraffad som missbrukar hans namn.                                                                                   (4) Tänk på att hålla sabbatsdagen helig. Sex dagar skall du arbeta och sköta alla dina sysslor, men den sjunde dagen är Herrens, din Guds, sabbat. Då skall du inte utföra något arbete, varken du eller din son eller din dotter, din slav eller din slavinna, din boskap eller invandraren i dina städer. Ty på sex dagar gjorde Herren himlen och jorden och havet och allt vad de rymmer, men på den sjunde dagen vilade han. Därför har Herren välsignat sabbatsdagen och gjort den till en helig dag.                                                                       (5) Visa aktning för din far och din mor, så att du får leva länge i det land som Herren, din Gud, ger dig.                                                                                                                        (6) Du skall inte dräpa.                                                                                                                   (7) Du skall inte begå äktenskapsbrott.                                                                                        (8) Du skall inte stjäla.                                                                                                         (9) Du skall inte vittna falskt mot din nästa.                                                                      (10) Du skall inte ha begär till din nästas hus. Du skall inte ha begär till din nästas hustru eller hans slav eller hans slavinna, hans oxe eller hans åsna eller något annat som tillhör din nästa.

Den grundläggande principen i Guds lag kan sammanfattas i ett ord, kärlek. Bibeln säger i Matteusevangeliet 22:37-40   Han svarade honom: ”Du skall älska Herren, din Gud, med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd.Detta är det största och första budet. Sedan kommer ett av samma slag: Du skall älska din nästa som dig själv.På dessa båda bud vilar hela lagen och profeterna.”

Synd kommer inifrån och ut. Bibeln säger i Markusevangeliet 7:20-23   Men han sade: ”Det som kommer ut ur människan, det gör henne oren. Ty inifrån, ur människornas hjärtan, kommer de onda tankarna, otukt, stöld, mord, äktenskapsbrott, själviskhet, ondska, bedrägeri, liderlighet, avund, förtal, högmod, förblindelse. Allt detta onda kommer inifrån och gör människan oren.”

Ingen är bättre än någon annan, alla syndar vi. Bibeln säger i Romarbrevet 3:9-10   Hur är det då, har vi något försteg? Inte utan vidare. Jag har förut anklagat både judar och greker för att stå under syndens välde. Det står ju skrivet: Ingen finns som är rättfärdig, ingen enda,

Utan Jesus är syndens följd döden. Bibeln säger i Romarbrevet 6:23   Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår herre.

Gud kan hjälpa oss med våra synder. Bibeln säger i Psalm 139:23-24   Rannsaka mig, Gud, och känn mina tankar, pröva mig och känn min oro, se om min väg för bort från dig, och led mig på den eviga vägen.

Om du känner dig som en hopplös syndare, vad skall du göra? Erkänn först din synd. Bibeln säger i Psalm 51:4-5   Gör mig fri från all min skuld och rena mig från min synd. Jag vet vad jag har brutit, min synd står alltid inför mig.

Bekänn dina synder för Gud och ta emot förlåtelse. Bibeln säger i 1 Johannesbrevet 1:9 Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. ”

Be om förlåtelse för din synd. Bibeln säger i Psalm 51:9-14   Rena mig med isop från min synd, tvätta mig vit som snö. Låt mig få höra glädjerop och lovsång, låt den du har krossat få jubla. Vänd bort din blick från mina synder, stryk ut all min skuld. Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta, ge mig ett nytt och stadigt sinne. Driv inte bort mig från din närhet, ta inte ifrån mig din heliga ande. Låt mig åter glädjas över att du räddar, håll mig uppe, ge mig ett villigt sinne.

Tro att Gud verkligen har förlåtit dig och be Gud om hjälp att inte bära på skuldkänslor. Bibeln säger i Psalm 32:1-7   Lycklig den vars brott har förlåtits och vars synd har plånats ut! Lycklig den vars skuld har avskrivits av Herren och vars sinne är utan svek! Så länge jag teg tynade jag bort. Jag jämrade mig dagen lång, dag och natt låg din hand tung på mig, jag blev som en åker i sommarens torka. Då erkände jag min synd för dig, jag dolde inte min skuld. Jag sade: Jag vill bekänna mina brott för Herren. Och du förlät min synd och skuld. Därför ber dina trogna till dig i nödens tid. När de stora vattnen stiger når de inte dem. Du är min fristad, du bevarar mig för nöden, du låter jubel över räddningen ljuda omkring mig.

För att symbolisera att vi vänder oss bort från synden bör vi döpas. Bibeln säger i Lukasevangeliet 3:3   Han begav sig till trakten kring Jordan och förkunnade överallt syndernas förlåtelse genom omvändelse och dop,

Vilken synd kan inte förlåtas? Bibeln säger i Lukasevangeliet 12:10   Var och en som säger något mot Människosonen skall få förlåtelse, men den som hädar den heliga anden får inte förlåtelse.

Ställ en Bibelfråga
Har du en fråga från Bibeln? Vårt team svarar gärna på dina frågor med bibel baserade svar.