Home / Bibelemner / Troverdighet/integritet

Troverdighet/integritet

Troverdighet betyr at vi er den vi sier vi er. Det står i Bibelen, Salmene 25,21. ”La oppriktighet og rettsinn verne meg, Herre, for jeg setter mitt håp til deg.”

Materiell velstand kan være en vanskelig prøvelse for ens integritet. Det står i Bibelen, Lukas 16,10-11. ”Den som er tro i smått, er også tro i stort, og den som er uredelig i smått, er også uredelig i stort. Om dere ikke er tro når det gjelder pengene, som det hefter urett ved, hvem vil da betro dere de virkelige verdier?”